پنجمین وبینار آموزشی بیماران نقص ایمنی و خانواده ها

پنجمین وبینار آموزشی بیماران نقص ایمنی و خانواده ها در تاریخ پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ساعت ۱۰ صبحبا شرکتتعدادی از بیماران و خانواده های آنان برگزار شد. ابتدا مدیرعامل موسسه سرکار خانم سالک ضمن سلام و خوش آمدگویی، هدف از برگزاری وبینار را آموزش و افزایشسطح آگاهی بیماران درباره بیماری های نقص ایمنی و مشارکت و همفکری با آنان درباره مسائل و موضوعات مرتبط با بیماران نقص ایمنی عنوان کرد و از بیماران خواست در تعیین موضوعات وبینار و طرح موضوعات و مسائلی که با آنها روبرو هستند مشارکت بیشتری داشته باشند. سپس با معرفی سخنران وبینار، سرکار خانم دکتر فرشته روزافزای، دستیار فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی برنامه ادامه پیدا کرد. سپس خانم دکتر روزافزایدرباره تقسیم بندی انواع بیماریهای نقص ایمنی، علایم و تشخیص و درمان هر یک توضیحات مفصلی ارائه کردند. در انتهای برنامه به مدت ۱۵ دقیقه به سوالهای شرکت کنندگان در وبینار پاسخ داده شد. نهایتاً وبینار در ساعت ۱۱ به پایان رسید و ابراز امیدواری شد که مباحث مطرح شده برای بیماران مفید بوده باشد و از بیماران و خانواده ها دعوت شد با مشارکت بیشتر در وبینارهای بعدی بتوانند بیشترین استفاده را از اینمباحث بنمایند.

دیدگاه شما: