۳۰

خرداد
وبينارهاي آموزشي

دوازدهمين وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ جمعه ٢٠ خرداد ۱۴۰۱

دوازدهمين وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ جمعه ٢٠ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲-۱۱ صبح با موضوع تشخيص و درمان آنژيوادم ارثي برگزار شد.