ماموریت موسسه

ماموریت این موسسه پشتیبانی همه جانبه و مستمر از بیماران مبتلا به نقص ایمنی و بیماری های مرتبط، در زمینه های پیشگیری تشخیص و درمان و مراقبت های پس از آن و حمایتهای اجتماعی از آنان می باشد.

تشخیص به موقع و شروع درمان

استفاده از کادر درمان متخصص