سومین وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه

سومین وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ پنجشنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۱-۱۰ صبح با موضوع تغذیه در بیماران مبتلا به نقص ایمنی برگزار می گردد.

 

لینک ورود به وبینار:https://www.skyroom.online/ch/idpa.admin/pid

دیدگاه شما: