داستان زندگي آقای علي كوچك

در اولین وبینار آموزشی بیماران نقص ایمنی و خانواده ها در بخش “روایت یک سرگذشت واقعی” خانم سالک با معرفی آقای “علی کوچک ” به عنوان فردی موفق در برخورد با بیماری نقص ایمنی، از ایشان دعوت کرد که خلاصه ای از سرگذشت خود را بیان نماید و اینکه چطور توانسته با شرایط سخت بیماری خود کنار بیاید و به زندگی موفقی دست یابد. در ادامه آقای علی کوچک به زیبایی خاطرات خود را بیان کرد و اینکه بعداز اینکه دوره ناامیدی و یأس را پشت سر گذاشته، توانسته با توکل به خدا، همت خود، حمایتهای خانواده و مراقبتهای خوب تیم پزشکی، بر بیماری سخت خود غلبه کند و هم اکنون با روحیه ای عالی به زندگی عاشقانه خود در کنار همسر فداکارش ادامه دهد..

دیدگاه شما: