پیگیری مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص ایمنی برای تأمین داروی گامااینترفرون

داروی گاما اینترفرون دارویی است که بیماران مبتلا به بیماری گرانولوماتوز مزمن ( CGD) باید بطور طولانی مدت برای پیشگیری یا درمان و بطور منظم دریافت کنند. این دارو برای کاهش احتمال بروز و شدت عفونتهای همراه با بیماری گرانولوماتوز مزمن مصرف می شود . قیمت بالای دارو در کنار مصرف درازمدت آن، علیرغم پوشش بیمه ای آن، سبب تحمیل هزینه زیادی بر بیماران می گردد و باعث می شود اغلب از تهیه منظم این دارو خودداری نمایند . خوشبختانه این دارو توسط محققین داخلی در کشورمان ساخته و تولید شده است . از آنجایی که یکی از اهداف مؤسسه، کمک به بیماران در زمینه تهیه داروهای کمیاب و پرهزینه است، بنابراین باتلاش های انجام شده، ضمن امضای تفاهم نامه ای بین مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی و شرکت نوترکیب در تیرماه سال ۹۸ مقرر شد در صورت تأیید بیماران مبتلا به CGD از سوی این مؤسسه، بیماران بتوانند باحمایت مالی شرکت دارویی نوترکیب، داروی گامااینترفرون را بطور رایگان دریافت کنند.این بیماران می توانند جهت هماهنگی دریافت دارو در ساعات اداری با تلفن ۰۹۹۱۹۰۰۴۳۲۶ تماس حاصل نمایند.

دیدگاه شما: