حضور فعال مؤسسه حمایت از بیماران نقص سیستم ایمنی در روز قدس

خبر مربوط به روز قدس ۹۸/۰۳/۱۱

 

حضور فعال مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی در روز قدس در محل غرفه های مربوط به سازمانهای مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف معرفی انجمنهای مردم نهاد اقدام به برپاکردن جایگاهی در کنار مسیر را هپیمایان روز قدس کرده بود. لذا در تاریخ ۹۸/۰۳/۱۰ مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی با حضور فعال در این مراسم، ضمن توزیع بروشورهای آموزشی، توضیحات لازم را برای معرفی بیماری نقص ایمنی به مردم ارائه کردند.

مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی که از حدود یک سال قبل با هدف حمایتهای مادی و معنوی از بیماران نقص ایمنی فعالیت خود را آغاز کرده است، به منظور اطلاع رسانی و افزایش آگاهی افراد جامعه از این بیماری و دعوت به همیاری برای کمک به بیماران نیازمند در این مراسم شرکت کرد.

حضور باشکوه مردم روزه دار و نیکوکار در چنین مراسمی فرصت مناسبی بود تا اطلاعات لازم در مورد بیماری های نقص ایمنی، نحوه پیشگیری و درمان بیماران و نیز نحوه کمک به این بیماران به افراد نیکوکار و داوطلب ارائه گردد.

 

دیدگاه شما: