نام بيمار: سيد متين
سن: ٩ سال
نام بيماري: LADS
نام بيمارستان : شريعتي
هزينه درمان: ١٧٥ ميليون تومان

سيد متين ٩ سالشه و كلاس چهارم هست در بروجن استان چهارمحال و بختياري زندگي مي كنه و متاسفانه مبتلا به نوعي بيماري نقص ايمني است كه بايد هرچه سريعتر پيوند شود و فرصت خيلي كمي براي تأمين هزينه هاي پيوند داره پدر متين شرايط مالي خوبي نداره و منتظر همياري شما براي تأمين هزينه پيوند متين هستيم

نام بيمار: سما
سن: ٩ سال
نام بيماري: CGD
بيمارستان: شريعتي
هزينه درمان: ١٥٠ ميليون تومان

سما ٩ سالشه و كلاس چهارمه و در شهركرد زندگي مي كنه سما متاسفانه مبتلا به نوعي از بيماري نقص ايمني است كه بايد هرچه زودتر پيوند سلولهاي بنيادي انجام بده و فرصت خيلي كمي براي انجام اين كار داره پدر سما شاگرد يك مغازست و هر ماه ٢/٥ ميليون تومان درآمدش هست كه چون بايد اجاره خونه و مخارج خونوادشو تامين كنه پرداخت هزينه درمان سما براش غير ممكنه
منتظر همياري شما براي تأمين هزينه پيوند سما هستيم

لطفاً پس از واریز، تصویر فیش ارسالی را همراه با نام بیمار از طریق واتساپ به شماره ۰۹۹۱۹۰۰۴۳۲۶ ارسال فرمایید.