یازدهمین وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

یازدهمین وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲-۱۱ صبح با موضوع پیوند سلولهای بنیادی در بیماران نقص ایمنی اولیه برگزار شد.