دومین جلسه هیئت امنا موسسه حمایت از بیماران نقص سیستم ایمنی

حضور موسسه در اولین نشست پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

سومین جلسه هیأت امنای موسسه حمایت از بیماران نقص ایمنی

حضور موسسه حمايت از بيماران نقص ايمني در سومين جلسه خانه مشاركت سلامت استان تهران

دومین جلسه هیأت امنای موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی اولیه در سال ۹۹

جلسه هیأت مدیره موسسه حمایت از بیماران نقص ایمنی روز دوشنبه ۲۷ مرداد سال ۹۹

نوزدهمین جلسه هیأت مدیره "موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی"

هشتمين وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ پنجشنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

برگزاری سیزدهمین مجمع هیأت امنای موسسه