گرانولوماتوز مزمن (CGD) چیست؟

بیماری گرانولوماتوز مزمن (CGD) یک بیماری ژنتیکی (ارثی) است که دران ، دسته مهمی از سلول های ایمنی بدن (سلول های فاگوسیت) قادر نیستند موتد شیمیایی ضروری مانند پراکسید هیدروژن را که برای کشتن میکروب ها و قارچ های خاصی که به بدن حمله می کتتد تولید نمایند. بنابراین بیماران مبتلا به CGD، بیشتر از افراد سالم به عفونت های قارچی و باکتریایی مبتلا می شوند. نام بیماری نیز از کلمه گرانولوما ( تجمع سلول های ایمنی در محل عفونت) گرفته شده که در این بیماران به کرات مشاهده می شود. از دیگر مشکلات این بیماران، التهاب بیش از حد و بدون وجود عفونت غعال است که باعث ایجاد اسهال، مشکلات کلیوی، مثانه و … می شوند.

جهت دانلود فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.