حقوق قانونی وب‌سایت

۱ – مطالب وبسایت صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های حمایت و درمان کودکان مبتلا به نقص ایمنی می‌باشند.

۲ – حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به مؤسسه  حمایتی بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با صدور مجوز مجاز است.

۳ – مؤسسه حمایتی با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به بیماران نقص ایمنی را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام  و یا تبلیغ برای سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت مؤسسه انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی مؤسسه غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

۴ -موسسه حمایتی به جز دفاتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.