برگزاری سیزدهمین مجمع هیأت امنای موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی