سیزدهمین وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

سیزدهمین وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵/۳۰ با موضوع «تشخیص و درمان آنژیوادم ارثی و نقش غربالگری خانواده در تشخیص زودرس بیماری» برگزار شد.