دوازدهمين وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ جمعه ٢٠ خرداد ۱۴۰۱