۱۶

مرداد

در وبینار آموزشی دوم خانم “صدیقه رمضانی” به عنوان فردی موفق در برخورد با بیماری نقص ایمنی، خلاصه ای از سرگذشت خود را بیان نمود و اینکه چطور توانسته با شرایط سخت بیماری خود کنار بیاید و به زندگی موفقی دست یابد. هم اکنون خانم رمضانی با وجود ابتلا به بیماری نقص ایمنی، بعنوان یک بانوی موفق و یک هنرمند واقعی در زمینه های مختلف هنری از جمله بافت تابلو فرش همراه با همسر و فرزند عزیزش از زندگی خوب و آرامی برخوردار است.