۱۱

خرداد

حضور فعال مؤسسه حمایت از بیماران نقص سیستم ایمنی در روز قدس

خبر مربوط به روز قدس ۹۸/۰۳/۱۱   حضور فعال مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی در روز قدس در محل غرفه های مربوط به سازمانهای مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه  علوم پزشکی تهران با هدف معرفی انجمنهای مردم نهاد اقدام به برپاکردن جایگاهی در کنار مسیر را هپیمایان روز […]

۲۶

دی

دیدار دكتر مصطفي جمالي از موسسه نقص ایمنی

براساس هماهنگي به عمل آمده از سوي مؤسسه با معاونت اجتماعي وزارت بهداشت آقاي دكتر مصطفي جمالي مديركل سازمانهاي مردم نهاد وزارت بهداشت روز يكشنبه ٩٧/١١/١٤ ساعت ٩ صبح براي بازديد از مؤسسه به مركز تحقيقات ايمونولوژي آسم و آلرژي آمدند جلسه با حضور خانم سالك و خانم دكتر پورپاك و آقاي دكتر فضل الهي و خانم[…]