۲۶

تیر

اولین وبینار آموزشی بیماران نقص ایمنی و خانواده ها برگزار شد.

اولین وبینار آموزشی بیماران نقص ایمنی و خانواده ها در تاریخ پنجشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در بستر اسکای روم و با حضور گروهی از بیماران و خانواده آنان اغاز شد. ابتدا مدیرعامل موسسه سرکار خانم سالک ضمن سلام و خوش آمدگویی، هدف از برگزاری وبینار را آموزش و افزایش آگاهی بیماران درباره بیماری های نقص […]

۲۷

اردیبهشت

“انجام واكسيناسيون بيماران نقص ايمني اوليه “

با پيگيريهاي مستمر موسسه حمايت از بيماران مبتلا به نقص ايمني اوليه (idpa.org.ir)، واكسيناسيون بيماران نقص ايمني در دستور العمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همانند ساير بيماريهاي خاص در الويت تزريق واكسن قرار گرفت و واكسيناسيون اين بيماران طي چند مرحله در ارديبهشت ماه انجام شد . ابتدا موسسه با ثبت نام بيماران نقص ايمني[…]