معرفی موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی

تاریخچه حمایت از بیمارن مبتلا به نقص ایمنی به قبل از سال ۱۳۸۵ مربوط می شود که پس از انجام اقدامات قطعی، به تدریج در قالب صندوق خیریه در مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی شکل گرفت. اما با توجه به اینکه هزینه درمان بیمارن نقص ایمنی بسیار زیاد است و در بعضی موارد نیاز به انجام پیوند سلول های بنیادی، که خود مستلزم هزینه بسیار می باشد برای بیماران وجود دارد لذا پس از مدتی نیاز به وجود موسسه ای منسجم و هدفمند برای انجام کمک مادی و معنوی به بیماران نقص ایمنی، بیشتر احساس گردید.به همین منظور موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ با شماره ثبت ۴۵۳۰۵ با کمک جمعی از خیرین فعالیت خود را آغاز کرد.

ماموریت این موسسه پشتیبانی همه جانبه و مستمر از بیماران مبتلا به نقص ایمنی و بیماری های مرتبط، در زمینه های پیشگیری تشخیص و درمان و مراقبت های پس از آن و حمایتهای اجتماعی از آنان می باشد.