هشتمين وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ پنجشنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

 

هشتمين وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ پنجشنبه ١٨ آذر ١٤٠٠ ساعت ۱۱-۱۰ صبح با موضوع «مشاوره ژنتيك در بیماری‌های نقص ایمني اوليه» برگزار شد.

 

فایل هشتمين وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه

دیدگاه شما: