راهنمای بیماری های نقص ایمنی اولیه

راهنمای بیماری های نقص ایمنی اولیه مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی (۱۳۹۵)

 

دانلود فایل بروشور

برای دیدن نمونه ای از تصاویر بیماران دکمه زیر را کلیک فرمایید.

دیدگاه شما: