دهمين وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ پنجشنبه ٢١بهمن ماه ١٤٠٠

دهمين وبینار آموزشی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تاریخ پنجشنبه ٢١بهمن ماه ١٤٠٠ ساعت ۱۱-۱۰ صبح با موضوع بايدها و نبايدهاي IVIG برگزار شد

 

دیدگاه شما: