بیمار ۲

بیمار ۲

نوع بیماری : سرطان
هزینه درمان : ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مشاهده داستان زندگی من

دیدگاه شما: