بیماری کمبود انتخابی IgA

بیماری کمبود انتخابی IgA چیست ؟

شایعترین بیماری نقص ایمنی اولیه که ویژگی آن فقدان یا وجود مقادیر بسیار ناچیزی از ایمونوگلوبولین A در بدن است.طبق آخرین مطالعات یک نفر از هر ۶۲۵ نفر افراد جامعه مبتلا به این بیماری هستند. در این افراد معمولا مقدار سایر ایمونوگلوبولین های دفاعی مانند IgG و IgM و عملکرد بخش های دیگر سیستم ایمنی، طبیعی است. به همین خاطر تعداد زیادی از مبتلایان سالم به نظر می رسند.

علت آن تاکنون نامشخص است، در بعضی افراد زمینه ارثی دارد چرا که احتمال بروز این بیماری در افراد خانواده ی یک فرد مبتلا به کمبود انتخابی IgA بیشتر از جمعیت عادی است.

دانلود فایل صفحه اول بروشور

دانلود فایل صفحه دوم بروشور

دیدگاه شما: