آنژیوادم ارثی

آنژیوادم ارثی چیست؟

آنژیوادم ارثی یکی از انواع بیماری آنژیوادم است و علائم آن عبارتست از تورم تکرارشونده غیرقرینه و یکطرفه در برخی از اندام ها، که عمئتا نواحی زیرمخاطی، زیرپوستی مثل: دور چشم، لبها، زیان و حنجره، جداره روده ها و ناحیه تناسلی را درگیر می کند. در نوع ارثی آنژیوادم، بروز کهیر و خارش را نداریم.

دانلود فایل صفحه اول بروشور

دانلود فایل صفحه دوم بروشور

دیدگاه شما: