۲۶

دی

راهنمای تشخیص،درمان و پیشگیری از آنژیوادم ارثی

هر گونه تورم موضعی در پوست،مخاط و یا بافت های زیرجلدی که با یا بدون کهیر ممکن است باشد ، آنژیوادم می گویند. آنژیوادم ارثی به صورت ادم راجعه غیر گوده گذار، بدون خارش و بدون همراهی کهیر بروز میکند، این ادم ناشی از افزایش نفوذپذیری عروق مویرگی زیرپوستی و زیرمخاطی است و نواحی مختلفی از قبیل […]