۰۱

شهریور

جلسه هیأت مدیره موسسه حمایت از بیماران نقص ایمنی روز دوشنبه ۲۷ مرداد سال ۹۹

گالری تصاویر جلسه هیأت مدیره موسسه حمایت از بیماران نقص ایمنی روز دوشنبه ۲۷ مرداد سال ۹۹ با حضور دکتر مصطفی معین، رئیس هیئت امنا، مرضیه سالک، مدیر عامل موسسه، دکتر مسعود موحدی، دکتر زهرا پورپاک، دکتر محمدرضا فضل الهی، دکتر ابوالفضل گلستانی و دکتر مریم نوری زاده برگزار شد. در ابتدای جلسه مرضیه سالک، با قرائت [...]

۲۳

تیر

دومین جلسه هیأت امنای موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی اولیه در سال ۹۹ در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد.

گالری تصاویر تصويب نهايي برنامه استراتژيك موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی اولیه و تأكيد بر اجرايي شدن آن دومین جلسه هیأت امنای موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی اولیه در سال ۹۹ در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد. این جلسه روز دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹ در سالن[...]

صورتجلسه موسسه حمايت از بيماران مبتلا به نقص سيستم ايمني

جلسه به صورت مجازي در تاريخ شنبه ٩٩/٢/٦ ساعت ٨ صبح با حضور جناب آقاي دكتر مصطفي معين، جناب آقاي دكتر مسعود موحدي، جناب آقاي دكتر محمدرضا فضل الهي، سركار خانم دكتر زهرا پورپاك، جناب آقاي دكتر بهمن شاه محمدي، سركار خانم دكتر نوري زاده و سركار خانم مرضيه سالك تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا ادامه[…]