۰۱

شهریور

جلسه هیأت مدیره موسسه حمایت از بیماران نقص ایمنی روز دوشنبه ۲۷ مرداد سال ۹۹

گالری تصاویر جلسه هیأت مدیره موسسه حمایت از بیماران نقص ایمنی روز دوشنبه ۲۷ مرداد سال ۹۹ با حضور دکتر مصطفی معین، رئیس هیئت امنا، مرضیه سالک، مدیر عامل موسسه، دکتر مسعود موحدی، دکتر زهرا پورپاک، دکتر محمدرضا فضل الهی، دکتر ابوالفضل گلستانی و دکتر مریم نوری زاده برگزار شد. در ابتدای جلسه مرضیه سالک، با قرائت[...]