سومین جلسه هیأت امنای موسسه حمایت از بیماران نقص ایمنی

سومین جلسه هیأت امنای موسسه حمایت از بیماران نقص ایمنی

 

 

 

سومین جلسه هیأت امنای موسسه حمایت از بیماران نقص ایمنی در تاریخ دوشنبه ۲۷/۸/۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح با موضوع ادامه بررسی برنامه استراتژیک موسسه برگزار گردید. در این جلسه اعضای زیر حضور داشتند:

آقای دکتر مصطفی معین(رئیس هیأت امنا)

آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان

آقای دکتر مسعود موحدی

آقای دکتر محمدرضا فضل الهی

آقای دکتر ابوالفضل گلستانی

آقای دکتر بهمن شاه محمدی

خانم فاطمه برزگر(رئیس بنیاد زینب کبری)

خانم دکتر زهرا پورپاک

خانم دکتر مریم نوری زاده(خزانه دار)

خانم مرضیه سالک (مدیرعامل)

در این جلسه ابتدا اعضا به بررسی و اصلاح برنامه استراتزیک موسسه پرداختند و سپس در ادامه جلسه مقرر شد:

  • برای بهره گیری از نیروهای داوطلب از سازمان هلال احمر کمک بگیریم
  • به منظور تحت پوشش قرار گرفتن داروهای نقص ایمنی با سرکار خانم حاج محمودی معاون غذا و دارو وزارت بهداشت مکاتبه شود
  • با سرکار خانم برزگر مکاتبه شود که کمکهای نقدی به بیماران نقص ایمنی در اختیار موسسه قرار گیرد و موسسه درباره کمک به بیماران تصمیم گیری نماید

دیدگاه شما: