خبر ۲

بیانیه سازمانهای غیر دولتی ایرانی در برابر اقدامات قهری یکجانبه دولت ایالات متحده امریکا علیه مردم ایران

 

اقدامات خلاف عرف بین الملل رئیس جمهور آمریکا در خروج از معاهده برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تاریخ ۸ ماه می ۲۰۱۸ و اقدام برای اجرای تهدیدات تحریم های همه جانبه و غیر انسانی علیه مردم ایران ، آثار نگران کننده ای را در سطح عمومی و بخصوص برای گروه های فرودست جامعه ایجاد نموده است و این در حالی است که اعمال صورت های مختلف اقدامات قهری دولت ایالات متحده امریکا علیه مردم ایران ، بنابر قطعنامه های سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ، نقض مسلم حقوق¬بشر می¬باشد.

اقدامات قهری یکجانبه ای که ، حقوق اساسی مردم ایران را در موارد حق سلامت، حق حیات و حق توسعه در تمام ابعاد مشروع آن تحت تاثیر مستقیم خود قرار داده¬است .همچنین بر اساس آخرین گزارش “گزارشگر ویژه” آقای ادریس جزایری ، تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه و تحریم های همه جانبه ؛ انسانهای بی¬گناه را هدف قرار می¬دهد و جنگی اقتصادی است که در زمان صلح ؛ حمایت کنوانسیون های ژنو که هدفش حمایت از غیر نظامیان است را نیز شامل نمی¬شود.

امضاء کنندگان این بیانیه جمعی از نمایندگان سازمان های غیر دولتی ایرانی هستند که هر روزه با اقشار مختلف جامعه و دردهای آشکار و پنهان آنها در تعامل بوده و در جهت بهبود وضعیت آنان تلاش می کنند , لازم می دانند تا با توجه به محدودیت های سازمان یافته ای که در ماه های اخیر از سوی دولت ایالات متحده آمریکا آغاز شده است ؛ توجه افکار عمومی جهانی ؛ دولت های مستقل ؛ نهادها و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری و اشخاص حقیقی حق طلب را به آثار نگران کننده تهدیدات و اقدامات خلاف عرف بین المللی اعمال شده از سوی دولت امریکا جلب نمایند.

آثار نگران کننده ای که نه تنها حق حیات طبیعی مردم ایران را به مخاطره انداخته است بلکه سلامت بخش هایی از جامعه که با انواعی از بیماری های خاص و صعب العلاج رو به رو هستند را نیز با تهدید جدی روبرو نموده است و همچنین چالش های فراوانی را در مقابل اقشار فرودست و کم درآمد که هر روز با بسته شدن کارخانه ها ؛ کم شدن درآمدها و افزایش سرسام آور هزینه های معیشت روبرو هستند ؛ ایجاد نموده است .

تمام اینها در شرایطی است که جامعه جهانی ، حتی برای جنگهای کلاسیک قوانینی را وضع نموده است که اساس آن بر مصونیت از هر گونه تعرض و تهدیدات سازمان یافته بر افراد غیر نظامی به خصوص کودکان ، سالخوردگان و بیماران واقع شده است و هر گونه سرپیچی از آن را در شمار جنایات جنگی برمی شمارد .اما متاسفانه تحریم به عنوان یک ایزار جنگی خاموش علیه ملت ها، نه قانونی دارد و نه تاکنون جامعه جهانی قوانین و مقرراتی برای کنترل و چگونگی بهره برداری از آن وضع نموده است . چرا که در این نبرد اساسا مردم غیر نظامی هستند که بدون شلیک گلوله در معرض صدمات جبران ناپذیر قرار گرفته و می گیرند و اولین قربانیاتش را نیز از میان کودکان ، سالخوردگان و مبتلایان به انواع بیماری های دیر درمان انتخاب می کند و به مرور زمان به مرگ تدریجی انسان های بی شماری رقم می زند .

محدودیت های گسترده برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای بیماران در شرایطی است که وزارت خزانه داری امریکا مدعی آن است که غذا و دارو مشمول تحریم های این دولت نیست اما تحریم نظام بانکی ایران و ایجاد موانع فراوان در مسیر دسترسی به کسب در آمدهای مورد نیاز و تحریم فروش نفت، بستر ساز فاجعه ای است که قربانیان آن را آسیب پذیر ترین قشر مردم ایران تشکیل می دهند.

امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اظهار تاسف عمیق از نادیده انگاشته شدن سازمان یافته حقوق انسانی مردم ایران توسط دولت ایالات متحده امریکا ، افکار عمومی جهان را به داوری طلبیده و در پی یافتن پاسخ این سوال است که در جهان متمدن امروز و با وجود قوانین و احکام بازدارنده و صلح آمیز ، چگونه است که قوانین مسلم بین المللی نادیده انگاشته می شود ؟ مردم عادی یک کشور با چه جرمی از امکان دسترسی به غذا ؛ دارو و تجهیزات پزشکی ضروری و اولیه محروم می شوند و مرگ های زود هنگام ؛ معلولیت های دائمی و رنج های بی پایان را در سایه این جنگ خاموش تحمیلی تحمل می کنند ؟

ما مردم جهان و دولت های مستقل و متعهد به آرمان های سازمان ملل متحد را دعوت به ایستادن در مقابل رویه ای می نماییم که دستاوردهای بزرگ نظام بین الملل جهانی و آرمانهای سازمان ملل متحد را آماج اقدامات یک جانبه و غیر عقلایی خود قرار داده است و نتیجه آن ایجاد فرصت برای راستگرایان افراطی به منظور پایان دادن به پیشرفت اهداف توسعه در جهان و بزرگترین تهدید معنوی آن نابودی ارزش های انسانی در سایه اقداماتی است که نوع دوستی و انسانیت را فارغ از رنگ ، نژاد و ملیت نشانه گرفته است . تحریم غیر انسانی ایران بخش کوچکی از دکترینی است که انسانیت و نوع دوستی را هدف قرار داده است.

امضا کنندگان این بیانیه به نمایندگی از جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی ایرانی از تمامی دولت ها ، سازمانهای بین المللی و نهادهای مدنی که برای تحقق صلح پایدار و فراگیر و شکستن تحریم های ناعادلانه علیه ملت ایران از هیچ تلاش ارزشمندی دریغ نداشته اند ، تشکر نموده و ادامه همراهی همه جانبه آنان را تا خاتمه جنجالی که جنگ افروزان در دولت امریکا برای رسیدن به منافع کوتاه مدت خود ؛ منافع ملتی را هدف قرار داده اند ؛ خواستاریم .

توصیه ها:

اقدامات قهری یکجانبه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و نقض حقوق بین الملل در خروج از معاهده برجام و اعمال تحریم های همه جانبه ، نقض حقوق اساسی ملت ایران است. امضاء کنندگان این بیانیه که جمعی از نمایندگان سازمان های غیر دولتی ایران هستند، نقض حقوق اساسی ملت ایران را از سوی ایالات متحده امریکا محکوم کرده و ضمن توجه دادن جامعه جهانی به ضرورت پایبندی سران کشور های جهان به عهد نامه های بین المللی ، انتظار حمایت شایسته افکار عمومی مردم جهان را در این مسیر سخت دارند.

پشت کردن آمریکا به اهداف توسعه پایدار ، وداع آمریکا با شعار “ما یک زمین داریم” و خروج از معاهده زیست محیطی پاریس زنگ خطری است که مردم جهان و جامعه مدنی باید بسیار جدی بگیرند. رویه اخیر ایالات متحده آمریکا در خروج از معاهدات بین المللی و تهدید مراجع قضایی بین المللی، می تواند دست آوردهایی را که جهان بعد از گذار از دو جنگ خانمانسوز جهانی به دست آورده است ، به خطر اندازد.

ظهور رویه ناسیونالیسم افراطی در امریکا ، اصل تساوی انسانها فارغ از رنگ ، نژاد و ملیت را که بزرگترین ارزش و دستاورد رو به گسترش جهانی است را مورد تهدید قرار داده و هشداری است بر بروز و توسعه مکتب نئو نازیسم به عنوان منبع الهام نظریه های ارتجاعی و اقدامات افراطی علیه بشریت که بزرگترین دشمن صلح و امنیت پایدار در منطقه و جهان است.

محروم نمودن مردم ایران از دسترسی به دارو ؛ تجهیزات پزشکی و غذا، معلول شدن کودکان و جان باختن سالخوردگان در سایه این جنگ خاموش تحمیلی، تماشای درد و رنج توده مردم و محروم نمودن آنها از حقوق اولیه خدمات بهداشتی و درمانی نقض کلیه آرمان های حقوق بشر و تعهدات بشر دوستانه بین المللی است که نیازمند توجه جامعه جهانی است.

مطالعه تجربه تحریم‌های گسترده ی دهه های اخیر توسط دولت آمریکا بر ملت های مختلف حاکی از عواقبی است که برخی از آنها علیرغم گذشت زمان هنوز آثار گرانبار خویش را بر آحاد کشورهای هدف به ویژه زنان و کودکان باقی گذاشته و از این رو لازم است تا با حمایت های جامعه جهانی ؛ از ادامه بروز تراژدی انسانی دیگری در منطقه جلوگیری کرد.

 

امضا کنندگان :

شبکه موسسات و سازمانهای خیریه غیر دولتی

دیدگاه شما: