برگزاری دومین جلسه هیئت امنا موسسه حمایت از بیماران نقص سیستم ایمنی

برنامه استراتژیک موسسه حمایت از بیماران نقص سیستم ایمنی در دومین جلسه هیئت امنای این موسسه بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، دومین جلسه هیئت امنا موسسه حمایت از بیماران نقص سیستم ایمنی روز شنبه ۱۳ مهر ۹۸ با حضور دکتر مصطفی معین، رئیس هیئت مدیره، دکتر مسعود موحدی، نایب رئیس،مرضیه سالک، مدیرعامل، دکتر زهرا پورپاک،عضو هیئت مدیره، دکتر محمد رضا فضل الهی، عضو هیئت مدیره، دکتر مریم نوری زاده، خزانه دار و دكتر ابوالفضل گلستاني، بازرس، در سالن دکتر فرهودی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد.
در این جلسه، اعضا به بررسی، بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه استراتژیک این موسسه پرداختند.
مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی از حدود یک سال و نیم قبل با هدف حمایتهای مادی و معنوی از بیماران نقص ایمنی فعالیت خود را آغاز کرده است.
عکس و خبر: الناز واحدی

دیدگاه شما: