شماره حساب جهت کمک به موسسه

مؤسسه حمايت از بيماران مبتلا به نقص سيستم ايمني

(شماره ثبت ٤٥٣٠٥)

شماره حساب بانك پارسيان
٢٠١٠٠٢٠٠٥٧٣٦٠٢

شماره حساب شبا بانك پارسيان
IR630540100220100200573602
شماره كارت بانك پارسيان
٦٢٢١٠٦١٢١٥١٥٩٢٠٥

پرداخت اينترنتي

اخبار

مأموريت مؤسسه

پشتیبانی همه جانبه و مستمر از بیماران مبتلا به نقص ایمنی و بیماریهای مرتبط در زمینه های پیشگیری تشخیص و درمان و مراقبتهای پس از آن و حمایتهای اجتماعی از آنان

مطالب آموزشی

اطلاعات تماس :

  • تهران – خيابان باقرخان- خيابان دکتر قريب- مرکز طبی کودکان – ساختمان شماره ۳ – طبقه ۵
  • کد پستي: ۱۴۱۹۷۳۳۱۵۵
  • موبایل : ۰۹۹۱۹۰۰۴۳۲۶